0726 58 58 72

DESPRE NOI

Concordanța în raport cu dreptatea și legea, dar şi cu deontologia profesionalǎ, reprezintǎ pentru noi o provocare permanentǎ. Acest deziderat nu poate fi realizat decȃt prin respectarea unor principii organizaționale esențiale ce impun printre altele competențǎ, confidențialitate și fidelitate fațǎ de clienți.

În condițiile unor schimbǎri sociale dinamice și frecvente sunt imperioase și deopotrivǎ salutare punctele de referinţă stabile. Valorile morale, etice și deontologice, precum pasiunea fațǎ de profesie, ȋncrederea, respectul, dar și responsabilitatea socialǎ, reprezintǎ pilonii  primordiali ai cabinetului nostru.

Prin seriozitate și sinceritate am reușit sǎ cȃștigǎm ȋncrederea deplinǎ a clienților noștri. Buna reputație a cabinetului emanǎ din credinţa ȋn necesitatea respectǎrii principiilor fundamentale și a valorilor etice ale profesiei de avocat, activitatea noastrǎ fiind centratǎ pe client.

Consolidarea cabinetului avocațial a presupus evitarea și ȋnvingerea ȋntr-un final a dificultǎților izvorȃte din redefinirea inopinatǎ a societăţii noastre, neabǎtȃndu-ne niciodatǎ de la valorile ce ne-au guvernat activitatea profesionalǎ ȋncǎ de la ȋnceputuri.

Alegerea celor mai bune strategii juridice pentru a satisface interesele clienților constituie o coordonatǎ definitorie pentru acest cabinet. Ȋn cadrul duelului judiciar și nu numai ne sfǎtuim, ne asistǎm și ne reprezentǎm clienții cu cinste, demnitate și curaj.

Am vegheat și vom veghea ȋn continuare la buna ȋnfǎptuire a dreptǎții, fiind cǎlǎuziți de adagiul latin „Fiat justitia, et pereat mundus” („Sǎ se facǎ dreptate, de-ar fi sǎ piarǎ lumea”).