0726 58 58 72

ACCIDENTE RUTIERE

Ȋn cazul unui accident rutier cu victime, persoana vinovată poate rǎspunde penal fie pentru sǎvȃrșirea infracțiunii de ucidere din culpǎ (art. 192 Noul Cod Penal), fie pentru sǎvȃrșirea infracțiunii de vǎtǎmare corporalǎ din culpǎ (art. 196 Noul Cod Penal), dupǎ caz, dar și pentru sǎvȃrșirea unor infracțiuni prevǎzute de O.U.G. nr. 195/2002. Desigur cǎ poate fi angajată și rǎspunderea civilǎ.

Extras din Noul Cod Penal

Articolul 192. Accidente rutiere. Uciderea din culpă

Avocat accidente rutiere. (1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Avocat accidente rutiere. (2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Avocat accidente rutiere. (3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.

Articolul 196. Accidente rutiere. Vătămarea corporală din culpă

Avocat accidente rutiere. (1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Avocat accidente rutiere. (2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Avocat accidente rutiere. (3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Avocat accidente rutiere. (4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Avocat accidente rutiere. (5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea activităţii care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Avocat accidente rutiere. (6) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.