0726 58 58 72

PROFILUL AVOCATILOR

Eduard A. Constantin

A absolvit ca vice-șef de promoție atȃt studiile de licențǎ (specializarea: Drept) cȃt și cele de masterat (specializarea: Științe Penale) organizate ȋn cadrul Facultǎții de Drept și Științe Administrative a Universitǎții „Ovidius” din Constanța.

A absolvit Institutul Național pentru Pregǎtirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), dobȃndind titlul de avocat definitiv, ulterior fiind ȋnscris ȋn Tabloul avocaților definitivi al Baroului București.

Este autor și coautor a mai multor monografii și articole de specialitate juridicǎ, participȃnd totodatǎ la numeroase seminarii și conferințe naționale și internaționale.

Ȋn activitatea profesionalǎ a ales statutul de avocat pledant, asigurȃnd asistențǎ și reprezentare ȋn cauze penale și civile.

Comments are closed.