0726 58 58 72

DREPT PENAL

Ȋn materia dreptului penal, cabinetul nostru vă oferă următoarele servicii(*):

consultanţă juridică la sediul cabinetului, la locul de deţinere (Centrele de arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie/Penitenciare), la domiciliu (numai in cazul arestului la domiciliu) sau la distanţă, prin mijloace de comunicare electronică (fax/e-mail/mesagerie privată);

asistare și reprezentare în faţa organelor de urmărire penală ( Unităţi de poliţie/Parchete) și a instanţelor judecătorești de orice grad (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/Ȋnalta Curte de Casaţie și Justiţie), în toate fazele procesuale (Cameră preliminară/Fond/Apel/Contestaţie în anulare/Recurs în casaţie/ Revizuire), în cauze ce vizează traficul de droguri, traficul de persoane, infracţiunile informatice, evaziunea fiscală, accidentele rutiere, infracţiunile privind circulaţia rutieră, infracţiunile contra integrităţii corporale, malpraxisul medical, dar și alte infracţiuni reglementate în Codul penal sau în legi speciale;

asistare și reprezentare în faţa organelor de urmărire penală ( Secţii de poliţie/Parchete) și a instanţelor judecătorești (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/Ȋnalta Curte de Casaţie și Justiţie), în toate fazele procesuale (Fond/Contestaţie), în cauze ce vizează luarea, prelungirea, menţinerea, înlocuirea, revocarea unor masuri preventivereţinere/control judiciar/control judiciar pe cauţiune/arest la domiciliu/arestare preventivă;

asistare și reprezentare în faţa instanţelor judecătorești (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/ Ȋnalta Curte de Casaţie și Justiţie), în toate fazele procesuale (Fond/Contestaţie), în cauze ce vizează contestaţia la executare, contopirea pedepselor, întreruperea pedepsei, liberarea condiţionată;

asistare și reprezentare în faţa instanţelor judecătorești (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/ Ȋnalta Curte de Casaţie și Justiţie), în procedura plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;

asistare și reprezentare în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, în probleme conexe cauzei angajate;

asistare în procedura percheziţiei domiciliare;

negocierea condiţiilor de soluţionare pe cale amiabilă a laturii civile în cadrul procesului penal;

redactare, semnare acte/cereri, precum și comunicare acte/cereri, în procedura judiciară.

* Competenţă naţională. Putem oferii servicii juridice în orice localitate a ţării.

Comments are closed.